ELMACI

Panorama

Panorama, İzmir’in kuzey ve güney aksını birbirine bağlayan Anadolu Caddesi üzerinde ve körfez sahil bandında yer alması sebebiyle önemli bir pozisyona sahiptir. Tasarım süreci boyunca, bu konumun ve manzaranın önemi göz önünde bulundurulmuş ve projenin prestij niteliği kazanması hedeflenmiştir.

Manzaranın önemi, projeye de ismini vererek “Panorama” nın yapı için anlamlı olmasını sağlamıştır. Projenin konsepti de panorama kavramından ortaya çıkmış ve manzaradan etkin şekilde yararlanılması üzerinde çalışılmıştır. Kullanıcıların yapıya girdikleri andan itibaren, yapıyı kullanım sürelerince manzara ile kurdukları görsel ilişkinin maksimum seviyede olması sağlanmıştır. Ofis içinde bu görselliğin kesilmemesi için ofis katı tamamen cam giydirme cephe olarak tasarlanmıştır. İzmir körfezi ve gün batımı manzarasının keyifle yaşanabileceği ofisler, bu özelliğiyle çalışanlarına ekstra motivasyon sağlamaktadır. Ayrıca her ofis katında, kullanım alanı olarak en az bir açık alan bulunmaktadır.

Projede yatay ve düşey kütlelerin birbirleriyle kurdukları ilişkiye önem verilmiş, bina yüksekliğinin ve baza yol cephe uzunluğunun orantılı olması sağlanmıştır. Düşey kütlenin fazla geniş ve basık görünmesinin önüne geçmek için bina cephesi dikeyde 3 kütleye ayrılmış; böylece binanın yükseklik algısı artırılmıştır. Ayrıca bu ayrım, kat planlarındaki ofis bölünmelerinin varyasyonunu artırarak farklı ihtiyaçlara hizmet edebilme olanağı sağlamıştır.

Projeye yaklaşım genellikle araç yoluyla sağlanmaktadır. Yapının batısında bulunan geniş giriş saçağı kullanıcılarını yapı alanına davet eder. Projede yaya girişi sergileme alanı için ön cepheden plaza için ise arka cepheden verilmiştir. Ayrıca teras katına ulaşım için arka cephede açık bir merdiven ve asansör de düşünülmüştür. Teras katı projenin önemli mekânlarından biridir. Bu kata hizmet eden bir restoran, yeşil alanlar, oturma alanları ve etkinlik alanları ile yapı bu katta kullanıcılarına keyifli bir yaşam alanı sunmaktadır.

işveren: Kavuklar GY
kategori: mimari
yıl: 2017
önceki
Artur
sonraki
Hüseyin GÜLTEKİN