ELMACI

Kama

İzmir, Ankara Caddesi üzerinde dar bir parselde yükselen proje ikonik karakteriyle öne çıkar. Yapının gereğinden uzun gözükmesinin önüne geçmek ve farklılaşmaya gitmek amacıyla, bina kütlesel olarak ikiye bölünmüş ve bu katta bir boşluk oluşturulmuştur. Böylece yapıda iki farklı kütle etkisi yaratılmış ve yapıya dinamizm kazandırılmıştır. Bu boşluğun altında kalan kütledeki cephe organizasyonu daha dolu ve masif yüzeyler yaratırken, üstteki organizasyon daha şeffaf yüzeyler oluşturur. Böylelikle projede dolu/boş ve şeffaf/opak gibi zıtlıklardan oluşan bir denge kurulur. Bahsedilen denge yapının batı tarafındaki dikey ulaşım çekirdeğinde de devam eder. Bu bölümde brüt beton ile dikey şerit pencerelerin kurduğu ilişki bu zıtlığı destekler niteliktedir.

Yapının sembolik özelliğine vurgu yapan kabuk binanın en dar kısmından yükselip binayı sarar ve ön cephede interaktif bir ekran oluşturur. Bu hareketle kabuk birbirlerinden ayrıştırılan kütleleri bir çatı altında toplar. Kabuğun altında kalan çatı terası kullanıcılara geniş bir açık alan sunarak, yaşam alanı sağlar.

işveren: Artur
kategori: mimari
yıl: 2017
önceki
V’nue