ELMACI

Çamdibi Offıce

İzmir, Ankara Caddesi üzerinde yer alan projeye yalın bir tasarım arayışı ile başlanmıştır. Bu yalınlık planlarda olduğu gibi cephede de kendini göstermektedir. Binanın cephe tasarımında çift cidarlı bir sistem önerilmiştir. Bu sisteme göre içte, cam giydirme cephelerle oluşturulmuş şeffaf bir iç kabuk, onun üzerinde ise çelik karkas sistem bir dış kabuk oluşturulmuştur. Böylece cephe tasarımında bir derinlik yaratılarak cephenin yüzey olarak değil üç boyutlu bir kütle olarak algılanması sağlanmıştır. Bu tasarımsal yaklaşım ile yapının gün ışığını aktif kullanması ve yapı ömür maliyetinin olumlu yönde etkisi üzerinde çalışılmıştır. Bu hareket binaya hem bir dinamizm kazandırmış hem de cephe temizliğini kolaylaştırarak fonksiyonel bir katkı sağlamıştır.

Proje fonksiyon şeması olarak zemin katta ticaret, üst katlarda ofis olmak üzere iki gruba ayrılır. Zemin katta, cephe tasarımındaki farklılaşma bu ayrımı öne çıkaracak niteliktedir. Zemin kattaki ticari mekân girişi ana caddeden, ofislerin girişleri ise arka cadde üzerinden yapılmaktadır. Yapının çatı katında da ofis çalışanlarının ortak kullanımına sunulan bir teras bulunmaktadır.

kategori: mimari
yıl: 2017
önceki
SSP GMBH Headquarters
sonraki
V’nue